PETmoestuin

Statiegeld op kleine flesjes: uitgebreid of (weer) uitgesteld?

A.s. donderdag 15 maart stond een debat gepland over de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Maatschappelijk gezien is daar ondertussen -terecht- veel draagvlak voor. Dit weekend werd bekend dat de staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66), wellicht onder druk van een zenuwachtig geworden sector, reeds een akkoord heeft gesloten met de producenten van plastic flesjes: als zwerfafval ECHT niet vermindert de komende 2 jaar, dan wordt er statiegeld ingevoerd. Dit klinkt mooi, of is dit uitstel weer een knieval? Precies dezelfde afspraken zijn reeds jaren geleden gemaakt met dezelfde sector, maar met uitblijvende consequenties. Wordt dit uitstel weer afstel?

Statiegeld op kleine plastic flesjes is een belangrijke stap naar een duidelijker producentenverantwoordelijkheid: niet de gehele maatschappij is verantwoordelijk voor zwerfafval, maar de primaire bron. In Nederland is statiegeld een belangrijke oplossing voor een schonere leefomgeving, die prima kan worden ingevoerd gezien de bestaande infrastructuur.

Internationaal gezien ontbreekt echter op vele plekken de nodige infrastructuur voor statiegeld en is dit geen geschikte oplossing. Producenten moeten hier nog verder uitgedaagd worden om creatief na te denken over de extra waarde van hun verpakking.
Om opruimen in bijvoorbeeld ontwikkelingsgebieden te stimuleren komt het erop aan om plastic verpakkingen van zichzelf ‘verzamelwaarde’ te geven. Dit kan door ze na initieel gebruik makkelijk, bijvoorbeeld met een kleine aanpassing, direct toepasbaar en nuttig te maken. De uitdaging is om de benodigde aanpassingen laagdrempelig te houden, met weinig energie, geld of moeite en gebruik te maken van technische middelen die lokaal binnen bereik zijn.

Vanuit dit perspectief bedenkt Craptic oplossingen: wat kun je nog meer met verpakkingen doen dan weggooien en recyclen? Wij geloven in precycling: een plastic verpakking een tweede leven kunnen geven met gebruik van simpele, voorhanden tools, met zo min mogelijk stukmaken en downcyclen van het materiaal. We kijken naar de vorm, eigenschappen en mogelijkheden en vinden toepassingen die het verwerken van substantiële hoeveelheden verpakkingen interessant maken – en dus bijdragen aan een circulaire economie. Samenwerkend met producenten kunnen we dat nog beter: een gewilde, bruikbare verpakking verkoopt immers niet alleen beter en bindt klanten, maar ruimt zichzelf op!

Met de plastic (PET) flesjes kun je veel door ze in een nieuwe vorm te krimpen. Dit kan ook interessant zijn in de gekozen oplossing voor statiegeld. Zeker omdat volume in het innameproces een belangrijke rol speelt, maar vermalen weer problemen oplevert bij de scheiding van de plastics. Welke statiegeldoplossing het ook wordt hier in Nederland, wij geloven dat we samen voor een grote sprong voorwaarts kunnen zorgen, die ook wereldwijd impact zal hebben.

Lees hier meer over PET Precycling.