Waarom is deze site niet gewoon in het Nederlands?

We zijn nog te lui geweest om een multi-language site te maken. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken op het (internationale) gebied van plastic recycling hebben we alles maar eerst in het Engels geschreven…